Δραστηριότητες της Auto Leaders

Η Auto Leaders χορηγός στο σωματείο Αετοί Θεσσαλονίκης για το ετος 2016-2017

Η Auto Leaders ανέλαβε ως χορηγός  για το έτος 2016 – 2017 στους Αετούς Θεσσαλονίκης την ομάδα του Μπάσκετ.  Σκοπός του σωματείου Αετοί Θεσσαλονίκης  είναι η συμμετοχή των ατόμων κυρίως με νοητικές αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες αλλά και η κοινωνική τους ένταξη μέσω αυτού. Οι στόχοι του σωματείου είναι κατά βάση κοινωνικοί και κατά επέκταση αθλητικοί.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.