Δραστηριότητες της Auto Leaders

Η Auto Leaders στην Ιταλία με δυναμική παρουσία

H Auto Leaders μέσω του αντιπροσώπου της, εγκατέστησε πλήρη διαχείριση στόλου με συσκευές Gps σε όλα τα αστυνομικά αυτοκίνητα στο Μιλάνο.