Δραστηριότητες της Auto Leaders

Η Auto Leaders και στην Ιταλία με δυναμική παρουσία στα αστυνομικά αυτοκίνητα

H Auto Leaders μέσω του αντιπροσώπου της, εγκατέστησε πλήρη διαχείριση στόλου με συσκευές Gps σε όλα τα αστυνομικά αυτοκίνητα στο Μιλάνο.