Δραστηριότητες της Auto Leaders

Η Auto Leaders χορηγός στους Αετούς Θεσσαλονίκης την ομάδα Μπάσκετ

Η Auto Leaders χορηγός  στους Αετούς Θεσσαλονίκης την ομάδα Μπάσκετ. Σκοπός του σωματείου Αετοί Θεσσαλονίκης  είναι η συμμετοχή των ατόμων κυρίως με νοητικές αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες αλλά και η κοινωνική τους ένταξη μέσω αυτού.

Οι στόχοι του σωματείου είναι κατά βάση κοινωνικοί και κατά επέκταση αθλητικοί.