Δραστηριότητες της Auto Leaders

H Auto Leaders μέσω του αντιπροσώπου της, εγκατέστησε πλήρη διαχείριση στόλου Gps σε όλα τα κρατικά αυτοκίνητα μετακίνησης επιβατών στην Βολιβία