Δραστηριότητες της Auto Leaders

Σημαντική παρουσία της Auto Leaders στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Βολιβία

H Auto Leaders μέσω του αντιπροσώπου της, εγκατέστησε πλήρη διαχείριση στόλου Gps σε όλα τα κρατικά αυτοκίνητα μετακίνησης επιβατών στην Βολιβία