Δραστηριότητες της Auto Leaders

Η Auto Leaders χορηγός στο σωματείο Αετοί Θεσσαλονίκης της ομάδας μπάσκετ

Η Auto Leaders ανέλαβε ως χορηγός  στους Αετούς Θεσσαλονίκης την ομάδα Μπάσκετ.

Σκοπός του σωματείου Αετοί Θεσσαλονίκης  είναι η συμμετοχή των ατόμων κυρίως με νοητικές αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες αλλά και η κοινωνική τους ένταξη μέσω αυτού.

Οι στόχοι του σωματείου είναι κατά βάση κοινωνικοί και κατά επέκταση αθλητικοί.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.